MH 17 RECHTSZAAK

(edit: successful) PIXEL TEST & CONTENT IN DUTCH ON THE JUST NOW STARTED MH 17 COURTCASE

De dag na de herdenking van de D Day landingen is het lang verwachte MH 17 proces begonnen.

Als voormalig dienstplichtig Leopard 1 tankchauffeur die in 1981 bij de pantserluchtdoelartillerie in opleiding is geweest tot richter op de Pruttel bij 43 Paluabt en die nadien jarenlang in de strafrechtspraktijk heeft gewerkt, trekt deze zaak mijn bijzondere aandacht. De PRTL versie met analoge computer staat in Overloon in het museum en in Soesterberg rijdt er ook nog een rond.

“If you talk the talk” dan lul  je jezelf zo weer de toren van de pantserrups tegen luchtdoelen in het museum in. De zoon tonen dat z’n ouwe de knopjes nog wel weet.

Zo zeer vind ik de MH 17 casus interessant dat het indertijd mijn alter ego Papa Paashaas aangezet heeft om een sprookjesstripverhaal op twee A 4 te maken. Helaas is deze nog niet ge-inkt, want dit soort sprookjes zouden het voorgenomen sluitstuk van het dikke boek Ziel worden. Omdat de blog noopt tot een test is dit het beste te doen met de meest onduidelijke maar wel actuele tekeningen en teksten. Naar aanleiding van de opmerking van Richard eens kijken of mijn geklungel met computers nu wel werkt?

Bezien vanuit wat de menselijke natuurkunde van het blokjesmodel leert, is het hele strafproces een uitermate gevaarlijk en bovendien juridisch en historisch onbegrijpelijk showproces. Althans het is niet anders te begrijpen dan fout.

Dit wel ge-inkte concept moet nog gegumd worden. Het blokjesmodel gemodeleerd als beestenbende.

Vladimir Poetin is om verschillende en nog te benoemen redenen zeer waarschijnlijk een ver boven gemiddeld snel denkende autoritaire autistische narcist. Een na de conceptie tot hamerhaai getransformeerde TGV stier. Daar is niet per se een steekje aan los, maar de steek van Napoleon Bonaparte is erin te herkennen. Narcisme is nurture in dit model ondanks dat alle nurture nature is in dit model.

Stress tijdens de zwangerschap (waarschijnlijk adrenaline) doet de vriendelijkheid van Mars in het niet erfelijk overdraagbaar DNA omklappen naar de stand van het Venus algoritme. Mars wordt ver boven gemiddeld onvriendelijk. Dat is behoorlijk meer ego. Meer inherent – veelal onbewuste – tunnelvisie op “hoe word ik de baas” en “hoe blijf ik de baas” want die hebben het meeste respect / aanzien. Zijnde dat de aller grootste angst.

Dit is ook de reden dat psychiaters vragen naar de vroege jeugd, want het kan ook in afnemende mate nadien als transformatie veelal in de vroege jeugd plaatsvinden. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen narcistisch coping gedrag en het zijn van een echte narcist. Dus bij een stier in hamerhaai kleren dan is dat gedrag als deformatie nog af te leren. Een transformatie in narcisme is in dit model vooralsnog als definitief te beschouwen. Het DNA knopje is omgezet.  

Een onderliggend algoritme kun je zien als een doods DNA skelet. Het mentale drukspel, om snel te leren herkennen welk DNA skelet onder iemand schuil gaat, is niet zo zeer moeilijk als wel een lang en nog te vertellen verhaal. Naar mate je dat beter – intuïtief(!) – leert zien, gaat het ook steeds beter. Verder heeft de een meer DNA talent voor dit soort ‘assessment = diagnostiek’ dan de ander.  Op termijn ga je altijd onderuit hoe goed je ook tracht om je DNA persoonlijkheid en intelligentie te verstoppen. Verder heb je altijd in het verleden sporen achtergelaten.

Bijvoorbeeld als je gelooft dat de eerdere doodle graphic van Leonardo da Vinci van mijn hand is, dan is in één klap duidelijk dat ik, indien ik overspannen zou worden (!), een ADHD-c4m ben. De niet overspannen groepswolf die van nature zijn eigen kudde / cliënt wil beschermen. Maar die ook altijd op de communicatierots iets ongelukkigs zegt en van die rots af lazert. Zich afvragend “Zei ik nou iets verkeerd?…..” Je hoeft zo’n idioot als ik er niet eens van af te bokken. Mijn historische duivel in de eerdere spiegelzaal is dus Hermann Goering. Let wel er is geen goed en fout of beter en slechter DNA in dit model.  Het is een ‘all inclusive’ model! Dit geldt overigens ook voor de “uitzonderingen”! Nu even terug naar MH-17.

Allereerst even de Trump doodle graphic mede als pixel test herhalen.

Hierover later veel meer. Dit is ook in deze post essentiele informatie dat voor het gemak herhaald wordt.

Gezond manisch overzicht van de risico’s en oorzaak en gevolg.

Voor zover ik op Wikipedia niveau weet draag van de situatie staat Poetin als een zelfde type als Trump mede door corona onder grote mentale druk. (Edit aanvulling: zijn oligarchisch netwerk staat onder druk. Dat kan hem de kop kosten.) Net als Napoleon waar NRC laatstelijk zich afvroeg of deze vermoord was, heb ik op hun Facebook aangegeven dat dat waarschijnlijk een uiteindelijk geslaagde eerdere poging zelfmoord met niet meer potent arsenicum is geweest na de eerste keer te zijn afgezet. (Edit aanvulling:) Het letterlijk suicidale karakter aantonend. Het belang van anderen of de gemeenschap is totaal ondergeschikt. In extreme gevallen wil een narcist onbewust liever het einde van de wereld, dan verlies van respect. Het leidt tot onbewust geleid door het brein de situatie ergens in laten blunderen. Grof gokkend op het extreem onwaarschijnlijke.(einde edit )

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Poetin heeft de macht om de wereld een nucleaire winter in te laten blunderen. Herhaalde observaties van burgemeesters in stress als gebiedsofficier van justitie heeft mij ook in de praktijk  aangetoond dat het allemaal een hoog Yes Minister gehalte heeft. De zesde optie. https://www.youtube.com/watch?v=t3zNCg55kiw  Deze serie zou op het VWO verplichte kost moeten zijn.

Hamerhaaien moet je geen veren uit de reet trekken, maar juist in de bruine ster duwen. Zoals de toen nog Prins Pils meen ik, terecht tijdens de Olympische Spelen deed bij Poetin: “Proost Poetin!” In deze school van denken wordt Poetin uiteindelijk  Tsaar Poetin I van de ge-Just Proofte echte volwassen democratie Rusland.

Maar, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Test de nieuwe senaat vorm met een functie elders voor Pieter Omtzigt als senator voor het leven zoals in blogpost 1 gesteld.

Het alternatief is dat Poetin via het MH-17 proces getergd de negatieve aandacht op Nederland richt als  de, overigens mondiaal morbide overspannen, situatie een Sudetenland scenario wordt. Poetin die vanuit de oude Sovjet optiek geen onderscheid maakt tussen nucleaire wapens en gewone wapens. Met als gevolg dat hij kernbommen op de havens van Amsterdam en Rotterdam gaat gooien om de troepen van Biden die dan voor de havens liggen af te stoppen. Gokkend dat dan de NAVO uit elkaar zal vallen. Een gedachte die door Brexit, Nexit en Macron’s opmerking over de hersendode NAVO opgeroepen wordt. We weten sinds de val van de muur dat eertijds in 1983 we bijna in oorlog met de Sovjet Unie gekomen zijn, doordat Andropov de ironische grappen van Reagan letterlijk nam. Kortom, ogenschijnlijk onschuldig gedoe zoals een MH-17 showproces kan grote gevolgen hebben! https://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Petrov

Een angstaanjagend reëel scenario, voor hen die hun geschiedenis en de menselijke natuurkunde kennen. Narcisten zijn – letterlijk – suïcidale gokkers die echt gestoord worden van disrespect.  Krenken van hamerhaaien zoals geheid bij Anders Breivic is gebeurd, is bloedlink! Vooral als ze macht hebben.

 1. Het MH-17 proces is dus niet opportuun. Wij als NAVO staan namelijk op voet van oorlog met Rusland over de Donbass / Donetsbekken in de Oekraïne.  Je zou dus verwachten dat de minister het OM desnoods verbiedt om een procedure – hoe gerechtvaardigd ook – te starten.
 2. De burger wordt geacht de Wet te kennen. Zoals de wetten van de menselijke natuurkunde. Burgers die zich in een slachtofferrol laten duwen, zijn aan het pesten en dat mag niet. Bij MH-17 zijn ze aan het “Poetin pesten”.
 3. Wat slachtoffers verder als levensdoel hebben, zoals het vanwege hun ziele pijn vernietigen van 010 en 020, is best maar niet iets waar Papa Paashaas in mee wil gaan. Twintig verbale stokslagen!
 4. De MH-17 slachtoffers kunnen beter ‘old school’ zo snel mogelijk focussen op de toekomst. Voor verwerking leert de menselijke natuurkunde dat een slachtofferrol averechts werkt. Een Bayesiaanse inversie. Zolang het MH-17 proces voortduurt worden de mentale wonden telkens weer opengereten.  Ook voor wat betreft de waarheidsvinding als verwerking. Die Air Crash Investigation evidentie hebben we al: Een Russische Boek raket heeft de MH-17 uit de lucht geschoten. Voor zover ik nu even snel kan overzien, zal het meest waarschijnlijke scenario iets zijn dat Poetin toestemming gegeven heeft om luchtdoel rakketen  te sturen in de onbenullige veronderstelling dat dit professioneel goed afgehecht zou worden. Tja, niemand in de chain of command zal als klokkenluider omtrent de risico’s hebben willen fungeren. Dat kost zo iemand de kop. Het anachronistische strip sprookje laat een vervolg scenario zien. De kanonnier sukkel die waarschijnlijk ook niet verteld is, of eraan gedacht heeft of heeft moeten denken, dat er idioten zijn die met passagiersvliegtuigen over oorlogsgebieden vliegen, en die onder hoge eigen reëel levensgevaar stress op de knop drukt.  Immers, als dat een parachutisten kist is, met een commando met een RPG7 achtig rakketje, dan vlieg je even later zelf in je Boek sky high. Dit is een clusterfuck met zeer vele schuldigen. Zelfs de piloten van MH-17 bijvoorbeeld en zelfs alle pasagiers hebben een mate inherente van eigen schuld.
 5. Maar ja, als politici wil je die focus niet hebben op de vraag waarom Schiphol / de KLM partner / de Nederlandse inlichtingendienst niet analoog aan Air France niet meer over dit oorlogsgebied vloog? Air France die onder verantwoordelijkheid van de Franse minister naar ik meen wel gewaarschuwd was.
 6. Omtrent de uitstekende afhandeling van Timmermans naar de slachtoffers toe en het Air Crash Investigation onderzoek niets dan lof en hulde van Papa Paashaas.  Daarna had het echter moeten stoppen. Het werkt bovendien voor de verdere waarheidsvinding averechts.  Net als bij voetbal die druk gooit a la catenaccio de pot potdicht. Wederom een Bayesiaanse inversie.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Catenaccio  
 7. Maar ja, wat moet het OM nu anders dan een stuk wetgeving omtrent terrorisme, dat nooit in de wet opgenomen had moeten worden, toepassen in casu? Want de menselijke natuurkunde leert dat terrorisme weliswaar bestaat, maar dat je het er niet over moet hebben. En dat als er al terecht sprake zou zijn van terrorisme vervolging in casu zoals gezegd sowieso niet opportuun is. Best OM en minister; Stel het is wel opportuun, leg dan eens uit dat onze Vader des Vaderlands dan niet ook een terrorist was? Ook nog eens een keer gillend onrecht, jegens een stel zondebokken. Want ja, ga de in een eerlijk – dus niet show – proces vereiste desbewustheid van een militair in oorlogstijd, die desbewustheid maar eens overtuigend bewijzen. Hoogst onvoorzichtig handelt elke goede militair in oorlogstijd als deze wil overleven. Een fundamenteel militair mensenrecht: zelfverdediging. Terecht expliciet aan mij als PRTL richter meegedeeld. Je mag de missie, zeg een brug te verdedigen, laten schieten als je jezelf moet verdedigen.  
 8. Dus, magistratuur procedure elegant op de lange baan schuiven en politici vragen ook hier als de donder een test van een R&D Orakel Senaat te doen. Vervolgens een advies vragen aan dat Orakel en dat advies opvolgen. Het advies van Papa Paashaas aan die Senaat zou zijn een resultaat te bewerkstellingen dat het OM de eigen niet ontvankelijkheid vraagt wegens voortschrijdend inzicht omtrent het Recht. En verder dat de Koning en de premier achter de schermen te verzoeken om acte de preseance te geven bij de eerstvolgende herdenkingsdienst van de slachtoffers om het daarna ‘old school’ af te bouwen. Dat is beter voor iedereen, ook de slachtoffers. En verder de Koning vragen om samen met de premier en de EU liefst door Angela Merkel om bij Poetin langs te gaan hoe we hem kunnen helpen. Speak softly and carry a big stick. Als de donder zo’n 300 moderne tanks (in mijn tijd hadden we 900) aanschaffen en Poetin dat tijdens die “Proost Poetin” borrel fijntjes meedelen. Afschrikking is wapens hebben die de tegenstander begrijpt en dus afschrikt. We dreigen dezelfde fout als in mei 1940 te maken denkend dat Hitler niet zo stom zou zijn om Frankrijk aan te vallen, met zelfs volgens de eigen generaals zoals Guderian maar 10% kans om te winnen.
 9. Papa Paashaas heeft als Internationaal groot deskundige op het gebied van geheime wapens een standaardwerk omtrent die geheime wapens gepubliceerd. Het ligt in alle supermarkten. Ook als boekenrol. Blanco A4 printpapier en WC rollen. Bestudeer het angstaanjagend analoge geschiedenis die zich (90% – 99% overeenkomst als rode lijn.) herhaalt over de overigens Hypnotiserende Ringslang Hitler. Die types als narcistische autoritaire hystericus ook net als autist Poetin onder druk planeet Saturn als algoritme volgen.
Hierover een andere keer meer.

8 Comments


  1. ·

   Hurray for that and thanks a lot! I thought I had the same problems as with Facebook. I need to open the documents in Micro soft office and then I can indeed directly post on my blog.

   Reply

   1. ·

    The next thing is English spelling and grammar! Can’t Microsoft Office check that for you????

    Reply

    1. ·

     The solution for me there is to just take more time before posting. I need to learn to focus on the text sec and not get distracted with better ideas all the time. I need to put my brain in production and sales mode in stead of R&D focus mode. Difficult to do when my drive is R&D. Again I need a good secretary in my team. Being a good secretary / editor is very stressful for me.

     Reply

 1. ·

 2. ·

 3. ·

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *